Actueel

De stuurgroep is nu compleet bemenst met afvaardiging vanuit de verschillende gremia en heeft op 11 januari 2023 voor de tweede keer …

Interview met Marc Verbraak Voorzitter stuurgroep programma APV De stuurgroep APV fase 2 is (per 1 november 2022) van start. Marc Verbraak …

Fase 2 van Programma APV kent drie pijlers: een goede aansluiting tussen Master en GZ-opleiding, opleiden in formele samenwerkingsverbanden en verdere professionalisering …

Voor de tweede fase van Programma APV zijn drie programmalijnen vastgesteld: Aansluiting Master-GZ, Governance & doorontwikkeling formele samenwerkingsverbanden (SPOO’s) en Professionalisering van …

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. We kunnen weer verder! Wat gaat er de komende maanden gebeuren? We …

Berichten 2021-2022