Taskforce ziet kansen voor doelmatiger gestructureerde opleiding

Datum


De opleidingsstructuur behouden zoals hij is? Dus een aparte Masteropleiding en een aparte beroepsopleiding met een tussentijdse wachttijd van maximaal een half jaar? Of beide opleidingen integreren tot een psychologische opleiding van drie jaar met aan het eind een Mastergraad en een BIG-3-kwalificatie? De Taskforce van APV heeft verschillende routes uitgewerkt om te komen tot doelmatiger gestructureerde psychologische opleidingen. Ze staan beschreven in een adviesrapport dat aan de Opleidingsraad is aangeboden.

Het adviesrapport ligt er pakweg een jaar na de start van de APV-Taskforce. Voorzitter Alexander Rinnooy Kan is tevreden: “Dankzij de inzet van zo’n honderd betrokkenen hebben we alle puzzelstukjes bij elkaar kunnen voegen.” De aanbevelingen in het rapport richten zich onder meer op een betere aansluiting tussen Master en Gz-opleiding. Rinnooy Kan: “We hebben uitgewerkt hoe een directe aansluiting tussen die twee opleidingen eruit ziet, uitgaand van het huidige model: eerst de Master, dan een wachttijd van maximaal half jaar, dan de beroepsopleiding van twee jaar. Daarnaast hebben we nagedacht over een alternatief. Dat is veel ingrijpender, maar wel heel interessant, vinden wij: integratie van Master en beroepsopleiding tot een psychologische beroepsopleiding van drie jaar.”

Coassistent-constructie

Rinnooy Kan vervolgt: “Wij zien kansen in een succesvolle combinatie van theoretische en praktische elementen, die in verschillende fasen van de opleiding goed tot hun recht komen.” De Taskforce denkt daarbij aan een opleidingsstructuur die lijkt op de studies Tandheelkunde, Farmacologie en Geneeskunde, met als belangrijkste kenmerk de coassistent-constructie. “Onze aanbevelingen vragen om een zorgvuldig vervolg. Zo ligt er nog een aantal uitvoeringsvragen, onder meer over de organisatie van de samenwerking tussen universiteit en praktijkopleiders. We zeggen niet dat een geïntegreerde psychologische opleiding de beste weg is naar doelmatige psychologische opleidingen, maar we vinden het een nadere verkenning door het veld meer dan waard. Ons advies is dan ook om de integratieroute diepgaander te onderzoeken met alle mensen en organisaties waar bij een andere opleidingsstructuur mogelijk een belang van op het spel staat.”

Korte termijn-acties

De Taskforce heeft ook een aantal korte termijn-acties uitgewerkt. Rinnooy Kan: “Door het tekort aan regiebehandelaren is het van belang om een procedure te ontwikkelen voor versnelde doorstroming vanuit het inmiddels gevormde stuwmeer naar een BIG3-registratie, op basis van eerder verworven competenties (EVC). De procedure die wij voor ogen hebben richt zich op de mensen die zich momenteel bevinden in dat stuwmeer van wachtenden op een opleidingsplaats. Waarschijnlijk zitten daar mensen tussen die de benodigde kennis en ervaring voor regiebehandelaarschap al grotendeels bezitten. Aan de hand van een EVC-procedure kan dat inzichtelijk worden.” Daarnaast heeft de Taskforce aanbevelingen uitgewerkt om het verder vollopen van het stuwmeer te voorkomen, door een selectieprocedure bij de Master te beschrijven.

Buitenstaander

Rinnooy Kan begon een jaar geleden als relatieve buitenstaander aan zijn voorzitterstaak. “Geregeld heb ik me erover verwonderd hoe complex de wereld van de psychologie in elkaar zit. Met heel veel organisaties die enorm hun best doen om kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg te bieden. Het is me opgevallen dat alle betrokkenen zich sterk bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op dat gebied.”

Voldoende draagvlak

Hij kijkt met plezier terug op zijn voorzitterschap. “Ik bewaar goede herinneringen aan het hele traject. Ik heb de indruk dat we samen een stroomversnelling op gang hebben kunnen brengen. Vooral dankzij de goede samenwerking binnen de Taskforce en de onderliggende commissies, in een prettige sfeer met bijzonder toegewijde en competente leden. We hebben veel contact gehad met betrokken organisaties, die de kans kregen om te reageren op onze voorstellen. Die kans hebben ze in groten getale gegrepen. We hopen dat er daardoor voldoende draagvlak is om een vervolg mogelijk te maken.”

Zie ook de terugblik van Alexander Rinnooy Kan op Programma APV in onderstaande video:

Taskforce voorzitter Alexander Rinnooy Kan vertelt over de afronding van de adviezen van Programma APV

Meer info

Benieuwd naar de adviezen van Programma APV? Je kunt ze downloaden in het artikel Adviezen Programma APV afgerond.

Meer
Artikelen