Governance & Samenwerkingsverbanden

Eén van de opgeleverde adviezen van Programma APV houdt in om alleen nog op te leiden in formele samenwerkingsverbanden (eerder benoemd als SPOO’s: Samenwerkingsverband Psychologie Opleiding en Onderwijs). Binnen deze gekwalificeerde samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over opleiden, waarbij bijv. de meeste sectoren waar veel GZ-psychologen werken in de opleiding aan bod komen. Zo doen de opleidelingen in alle gewenste plekken ervaring. Het doel is onder meer om ervoor te zorgen dat GZ-psychologen breed opgeleid worden en de doorstroom van de opleideling te bevorderen en continuïteit te borgen. De opdracht aan deze projectgroep is de doorontwikkeling van de opleiding in samenwerkingsverbanden. Dit omvat de organisatie, kaders, landelijke organisatie en afstemming, governance en hoe de opleiding in de jeugd-GGZ (alternatief voor de betreffende subsidieregeling) hierin een plaats kan krijgen.
Video afspelen

Laatste nieuws

Resultaat

De projectgroep levert een voorstel op, in de vorm van een implementatieplan, over de inrichting van de samenwerkingsverbanden en hoe deze te realiseren. In dit voorstel komen de samenstelling, randvoorwaarden over de positie van de opleideling en de governance en toewijzing van opleidingsplaatsen aan bod. Afhankelijk van het tijdpad en wat er nodig is kunnen sommige mogelijke oplossingen getest worden.

Samenstelling

Karin Leferink MMI

Namens ActiZ en VGN, voorzitter

dr. Helen Bakker

Namens de beroepsverenigingen het NIP en NVP

prof.dr. Jos Egger

Namens het HCO-KP en KNP

Erik Langbroek

Namens de opleidingsrechts-personen

dr. Marlies Marissen

Namens het HCO-GZ

drs. Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Namens de Nederlandse ggz (brancheoganisaties)

drs. Sanne Kriens

Namens de P-opleiders

prof.dr. Willem van der Does

Namens DSW

drs. Merijn Merbis

Namens Jeugdzorg Nederland

mr.drs. Rob Verrips

Projectleider G&S

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere thema's

Aansluiting Master-GZ

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Thema's 2020-2021