Stuurgroep

De stuurgroep levert visies, standpunten en onderbouwde “implementatieplannen” op. Deze bouwen voort op de adviezen van de eerste fase van APV die in de zogenaamde hoofnotitie en de onderliggende rapporten van de eerste fase van APV zijn gepresenteerd (oktober 2021) en het programmaplan. De stuurgroep stelt projectgroepen samen. Deze werken in deelprojecten aan de eigen adviezen en op te leveren producten, waarna de stuurgroep deze gebundeld zal aanbieden aan de Opleidingsraad. Projectgroepen kunnen – waar nodig – werken met werkgroepen die worden samengesteld op basis van expertise. De stuurgroep legt verantwoording af aan de Opleidingsraad over de voortgang en (tussen)resultaten.

Samenstelling

dr. Marc Verbraak

Voorzitter

prof.dr. Agneta Fischer

Namens DSW en vz. projectgroep AMG

drs. Hilda van der Hek

Namens de opleidingsrechts-personen

drs. Ingrid Wigard

Namens de P-opleiders

dr. Julliëtte van Eerd

Namens de Nederlandse ggz (brancheoganisaties)

drs. Marieke ten Napel

Namens het HCO-GZ

prof.dr. Marleen Rijkeboer

Namens het HCO-KP, KNP en PT

prof.dr. Rudolf Ponds

Namens de beroepsverenigingen het NIP en NVP

Karin Leferink MMI

Vz. projectgroep G&S

drs. Valerie Hoogendoorn

Vz. projectgroep PPV

mr.drs. Rob Verrips

Secretaris/ programmamanager APV

prof. dr. Hanna Swaab

Toehoorder LOPB

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.