Aansluiting Master-GZ

Hoe kun je een directe doorstroom van studenten van de masteropleiding naar de GZ-opleiding zo goed mogelijk vormgeven? De projectgroep Aansluiting Master-GZ onderzoekt op welke manier de directe doorstroom kwalitatief en zo doelmatig mogelijk realiseerbaar is. Hierin wordt ook onderzocht wat de meest duurzame oplossing zal zijn. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld een optimale inrichting van de leerlijnen en inrichting van praktijkstages zodat de masterfase en de vervolgopleiding (en specialistische vervolgopleiding) goed op elkaar aansluiten.

Laatste nieuws

Video afspelen

Laatste nieuws

Resultaat

  1. Een implementatieplan voor de directe aansluiting tussen de universitaire master en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In het implementatieplan zal aandacht zijn voor hoe je om kunt gaan met master psychologen die wachten op opleidingsplaatsen.
  2. Naast het implementatieplan voor de logistieke aansluiting (MLA) wordt er ook een product opgeleverd over een eventuele doorontwikkeling naar een geïntegreerde aansluiting (GA) (of variant met tweejarige master), het draagvlak en de voordelen.
  3. Een implementeerbare gefaseerde en getrapte selectieprocedure voor de directe aansluiting die zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten in zich heeft. De selectieprocedure voorziet in een passende instroom van het aantal studenten om voldoende gezondheidszorgpsychologen op te leiden noodzakelijk voor goede zorgverlening. Ook zorgt deze procedure ervoor dat studenten geselecteerd worden die waarschijnlijk de benodigde competenties kunnen verwerven.

Samenstelling

prof.dr. Agneta Fischer

Namens DSW en voorzitter

prof.dr. Anneloes van Baar

Namens het HCO-GZ

prof.dr. Arnoud Arntz

Namens de opleidingsrechts-personen

Eveline van Geuns

Namens de Kamer BIG Opleidelingen NIP

prof.dr. Ger Keijsers

Namens het HCO-KP en KNP

Hester den Hartog

Namens de Nederlandse ggz (brancheoganisaties)

dr. Jorg Huijding

Namens de Kamer Pedagogiek

drs. Maaike Laurant

Namens de P-opleiders

dr. Petra Hurks

Namens de Kamer Psychologie

Saskia de Koning

Namens de P-opleiders

drs. Corry den Rooijen

Projectleider AMG

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere thema's

Governance & Samenwerkings-verbanden

Professionalisering Psychologische Vervolgopleidingen

Thema's 2020-2021