Professionalisering opleiders en borging kwaliteit onderwijs- en praktijkopleiding

De werkgroep ontwikkelt een plan voor de professionalisering van opleiders en docenten, op basis van de competentieprofielen. Voor de optimalisering en borging van de kwaliteit van zowel het onderwijs als de praktijkopleiding wordt ook een plan ontwikkeld. Het handboek wordt verder ontwikkeld; waarin zowel de opleidingsrollen en taken, theoretische achtergrond en praktische didactische adviezen en werkvormen beschreven staan. Op basis van de competentieprofielen en inhoudelijke en didactische inzichten (onder andere uit het handboek) worden pilot trainingen voor de verschillende opleidingsrollen ontwikkeld en geëvalueerd. De competentieprofielen voor de verschillende opleidingsrollen (docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders en supervisoren) zijn klaar. Er wordt er een verplicht scholingsadvies voor opleiders geformuleerd. Daarnaast wordt het KEK (kwaliteits- en erkenningskader) herzien, waarin wordt verwezen naar de scholing voor opleiders.

Resultaat

De werkgroep levert een plan voor het professionaliseren van opleiders en voert pilots voor de professionalisering uit. De volgende producten worden opgeleverd:

  • Advies opleidingsrollen en begeleidingsvormen
  • Professionaliseringsplan en scholingsplan voor opleiders
  • Didactisch Handboek met opleidingsrollen, taken, theoretische achtergrond, didactische adviezen en werkvormen.
  • Content voor digitale kennisbank
  • Kwaliteitskader opleidingsinstellingen

Laatste nieuws

Samenstelling

dr. Barbara Montagne

Voorzitter, KP

dr.ir. Debbie Ceiler

Onderwijskundige

Ellen Horsselenberg MSc

KP/ hoofddocent GZ- opleider in de praktijk

Pien van Hasselt

Manager BIG, GZ

drs. Roos van Oort

KNP/ lid CRT - opleider in de praktijk

Teadora Maksimovic

GIOS

drs. Beatrijs de Leede

Projectleider PPV

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

titel Voornaa Achternaam

Namens / projectfunctie

Contact

Heb je vragen over het programma? Stuur een mail naar het programmasecretariaat.

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor Professionalisering Vervolgopleidingen zijn er drie werkgroepen waarvan ‘Opleiders professionaliseren en borging kwaliteit ‘ en één is. Hieronder vind je links naar de overige twee werkgroepen voor een omschrijving en samenstelling.

Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Opleidingsplannen en toetsen