Aansluiting Master-GZ leidt tot betere afstemming vraag en aanbod

Datum

“We moeten er samen voor zorgen dat er ook voor de toekomst voldoende professionals beschikbaar zijn voor de GGZ. Daarom vind ik het belangrijk dat het veld zijn wensen uitspreekt.” benadrukte staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Overhandiging ministerie van VWS

Op dinsdag 2 november overhandigde Maartje Schoorl, voorzitter van de Opleidingsraad van de FGzPt, de hoofdnotitie van Programma APV “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” aan de heer Blokhuis. “De BIG-opleidingen binden een complex GGZ-veld in de behoefte aan innovatie in de zorg. Een grote groep samenwerkende psychologen, pedagogen en professionals geeft nu een eerste aanzet voor het oplossen van wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Een hele mooie prestatie die vandaag gemarkeerd wordt.” zegt Maartje Schoorl.

Terugdringen tekort GZ-psychologen

In de hoofdnotitie staat een onderbouwing van de adviezen van de eerste fase van het programma. De adviezen betreffen drie thema’s: Aansluiting Master-GZ, Visie & Infrastructuur en Didactische Ontwikkelingen & Instrumenten. Een breed ondersteund voorstel is bijvoorbeeld het Eerder Verworven Competenties traject. Zo kunnen dankzij een verkort traject meer GZ-psychologen aangesteld worden en de druk op de wachtlijsten verlicht worden. Ook levert het APV een advies voor een duurzame aansluiting in de opleidingsketen van master tot GZ-psycholoog, waardoor zorgvraag en -aanbod in de geestelijke gezondheidszorg in de toekomst beter op elkaar aansluiten.

Brede vertegenwoordiging veld

Het afgelopen jaar zetten meer dan negentig personen zich namens belangrijke stakeholders in voor de totstandkoming van de eerste adviezen: een brede vertegenwoordiging van het veld. De oplevering van deze adviezen is een tussenstand. Ze worden verder uitgewerkt in fase 2 van programma APV, dat loopt tot 2023.

Adaptieve psychologische vervolgopleidingen

In het voorjaar van 2020 ging, in opdracht van de Opleidingsraad en met subsidie van het ministerie van VWS, het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van start om een bijdrage te leveren aan inhoudelijke en infrastructurele vernieuwing in de BIG-opleidingen. Het doel is opleidingen aan te bieden die voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en bij ontwikkeling van behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van de adviezen die zijn opgeleverd? Je kunt ze terugvinden op onze website.

>> Lees de adviezen van Programma APV

Meer
Artikelen