Meeste winst door versnelde routes met eerder verworven competenties

Datum


“De meeste winst door Programma APV zie ik ontstaan door de versnelde routes met eerder verworven competenties. Dat levert echt grote voordelen voor de psychologen en de cliënt.” stelt Chaim Huijser, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij Levvel. Levvel biedt specialistische hulp voor jeugd en gezin, van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en complexe psychiatrische zorg. Daarnaast zit Huijser in het bestuur van de postacademische opleidingen in Amsterdam.


Onlangs zijn de adviezen van programma APV afgerond. De hoofdnotitie “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” ligt momenteel in consultatie. Chaim Huijser gaat in op de adviezen en de aangedragen oplossingen.

Hele onderwijsketen

Huijser is onder de indruk van wat er allemaal aangepakt wordt en dat men probeert de hele onderwijsketen te verbeteren en opnieuw in te richten. Tegelijkertijd ziet hij ook een aantal uitdagingen in het programma. Huijser: “Het is zo veel en alles hangt met elkaar samen. Je ziet een tweedeling tussen de logistieke en de geïntegreerde aansluiting. Het is heel knap van de psychologen uit alle verschillende velden dat het gelukt is om een eensgezinde notitie op te leveren, maar de verschillen tussen de universiteiten en de praktijkinstellingen worden ook duidelijk. Het is erg belangrijk dat die tweedeling snel beslecht wordt.”

Kind & Jeugd

Huijser vindt het zeer positief dat in de adviezen de jeugd als veld duidelijk benoemd is en dat er meer aandacht naar toe mag en kwaliteitsverbetering gewenst is. Aandachtspunten hierbij zijn dat de subsidieregeling nu niet goed geregeld is en dat binnen het jeugdveld ook veel GZ-psychologen nodig zijn als gedragswetenschappers. Huijser: “Er moet goed gekeken worden naar de capaciteit van opleidingsplaatsen en dat die voor de jeugd een eigen plek krijgen in de beschikbaarheidsbijdrage. Er moet snel een alternatief komen voor de aflopende subsidieregeling Kind & Jeugd. Het zou mooi zijn als met een reële financiële raming dit goed op de kaart wordt gezet.”

Eerder verworven competenties

Om tegemoet te komen aan het grote tekort aan regiebehandelaren heeft Programma APV een advies geformuleerd voor een versnelde route naar de BIG-registratie op basis van eerder verworven competenties. Huijser heeft goede ervaringen met basispsychologen, maar deelt de visie van het programma dat het beter is om GZ-psychologen in te zetten. Huijser: “Bij ons zijn best veel basispsychologen werkzaam die al jaren uitstekend werk doen en die we dat graag op een gecertificeerde manier zouden willen laten uitvoeren. Als daarvoor trajecten kort en krachtig worden opengesteld, worden we daar wel blij van. Dat brengt over de hele linie winst. GZ-psychologen hoeven voor minder cliënten de regiebehandeling te doen en ik denk ook dat de klinisch psychologen zo meer de kans krijgen om de positie van specialist in te nemen. Naast efficiëntie en een kwaliteitsslag brengt het bovendien meer werkplezier en eigen verantwoordelijkheid.”

Quick wins

Wat Huijser het programma voor de vervolgfase zou willen meegeven: “Er zitten een heleboel mooie plannen in over onderwijsinnovatie en daar kun je direct mee beginnen. Ik zou nog een tip willen meegeven om ook met de opleiding psychiatrie mee te kijken. Daar is net een nieuw opleidingsplan geschreven. Voor organisaties als Levvel is het zonde om dingen dubbel te organiseren. We kunnen ook heel veel samen doen en daar is ook nog winst te behalen. Dat geldt ook voor de pedagogen en psychologen. Het zou mooi zijn als er meer eenheid komt en deze opleidingen samen kunnen optrekken.”

Mooi resultaat

Al met al vindt Huijser de adviezen van Programma APV een mooi resultaat. “Ik ben heel erg onder de indruk van wat er allemaal is gebeurd en hoeveel mensen betrokken zijn. Het is heel serieus opgepakt en er is veel energie in gestoken om heel zorgvuldig alle onderdelen in kaart te brengen. Mijn complimenten voor de groep die dit doet. Het is altijd makkelijk om van buitenaf kritiek te hebben, maar het totaal is een mooi resultaat.”

Lees meer

>> Adviezen Programma APV

Meer
Artikelen