Richting voor toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen (webinar)

Datum

Op woensdag 1 september meldden vele beroepsgenoten en belanghebbenden zich voor het webinar van APV. De voorzitters van de taskforce en projectgroepen presenteerden hier de adviezen van het programma APV. Halverwege de maand worden ze aan de Opleidingsraad aangeboden, waarna een consultatieronde volgt. 

De omlijsting, wat is APV en waarom, was velen inmiddels wel bekend. Voor meer achtergrond, bekijk deze video. Voorop staat het verlangen te werken naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: hoe kunnen we zo soepel en efficiënt mogelijk aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en hoe kunnen we dat blijven doen? Twee andere belangrijke vertrekpunten zijn:

  • Leven lang leren: om up to date te blijven, goede zorg te kunnen leveren én om de kennis en vaardigheden door te kunnen geven.
  • Opleiden doe je niet voor je eigen instelling of praktijk, maar voor de samenleving.

De voorzitters van de taskforce en projectgroepen vertelden hoe het programma en de ontwikkelingen de groepen voor stevige opdrachten zetten: 


Aansluiting master-GZ

Hoe lossen we bijvoorbeeld het tekort aan regiebehandelaren verantwoord op? De mensen in het stuwmeer kunnen daarbij helpen, maar dan moeten ze wel geregistreerd aan de slag kunnen. Daarom is het belangrijk te zorgen dat er minder mensen in het stuwmeer terecht komen en meer mensen er sneller uit klimmen. 


Visie & Infrastructuur

En wat leren we uit de huidige opleidingsstructuur die alweer 20 jaar bestaat? In die tijd is veel goeds opgeleverd, maar er zijn gaandeweg ook knelpunten ontstaan, waaronder onvervulde opleidingsplaatsen en dat net-gediplomeerden niet breed inzetbaar zijn na afstuderen. Die punten gaan meer knellen naarmate de kloof tussen zorgvraag en -aanbod groeit. Een ander knelpunt is:hoe zorgen we dat we onvervulde opleidingsplaatsen kunnen behouden voor een andere regio of instelling? Hoe draagt samenwerking bij aan breed opleiden en waarom is dat nodig? Het wordt in ieder geval geen ‘one size fits all’, ook bij samenwerkingen moeten maatwerk en aanpassing aan de regionale behoefte mogelijk zijn.


Didactische Ontwikkeling & Instrumenten

We willen academisch geschoolde mensen op deze belangrijke zorgposities, door het wetenschappelijk denken tijdens en na de opleidingen te onderhouden. Didactische inzichten toepassen is daarvoor een mooie en noodzakelijke stap, voor docenten, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren. Ten slotte dwalen kennis en informatie nu rond. Dat centraal toegankelijk maken helpt enorm om het breed te kunnen gebruiken in de praktijk van het opleiden.

Wil je meer weten? Download de presentatie Webinar APV 1 september 2021

Break out sessies

Na de presentaties konden de deelnemers in kleinere groepen vragen stellen of aandachtspunten meegeven aan programmaleden. Er waren tevreden reacties over het werk dat is verzet, maar bepaalde zorgen blijven ook bestaan. Bijvoorbeeld over de aansluiting van maximaal 6 maanden tussen master-GZ, waarover zorgen zijn vanuit de vrees voor een gebrek aan ervaring bij de jongere instromers. Dit eventuele tekort aan ervaring blijkt overigens snel te worden ingelopen. Daarna draaien zij op hetzelfde niveau als meer ervaren opleidelingen mee. Een ander zorgpunt is de vrees dat masters orthopedagogie buiten de GZ-boot gaan vallen. Daarom is in de adviezen van de taskforce expliciet opgenomen dat studenten met vooropleidingen die nu geldig zijn, straks ook mee kunnen doen aan de selectie.

Fase 2

Met deze eerste adviezen zijn we nog niet klaar. Er is vervolgwerk te doen. De brede betrokkenheid van vele partijen in de psychologie die we in de afgelopen maanden hebben mogen ervaren, geven vertrouwen in de voortzetting van dit gesprek. In de komende maanden zal duidelijk worden op welke wijze we fase 2 ingaan met het programma.  


Heb je vragen?

Het delen van de plus- en zorgpunten van het programma/of met het projectteam helpt het de programmaleden om alles zorgvuldig te kunnen wikken en wegen. Dus heb je vragen of opmerkingen? Benader dan de contactpersoon voor jouw organisatie (pdf)

Meer
Artikelen