Update EVC – mei 2022

In de afgelopen maanden, na het opleveren van het advies voor het vormgeven van een EVC procedure, heeft de werkgroep EVC gewerkt aan een implementatieplan EVC. Dit implementatieplan betreft het oprichten van een onafhankelijke stichting die als doel heeft de EVC procedures uit te (laten) voeren. Op verzoek van de Opleidingsraad wordt het oprichten van de stichting in de maanden juni en juli door de werkgroep ter hand genomen.

Meer informatie over de stichting wordt in de zomer 2022 verwacht.