Nieuwe mijlpaal: onderzoeksrapporten Nivel gepubliceerd

Datum

De onderzoeken van Nivel voor het programma APV zijn afgerond. Je kunt de rapporten nu downloaden. Het afgelopen jaar deed Nivel onderzoek voor Programma APV naar het werkgebied, de knelpunten en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De onderzoeksresultaten leverden een belangrijke onderbouwing voor de adviezen van de taskforce en projectgroepen van Programma APV.

Onderzoeksthema’s

Nivel onderzocht de volgende thema’s:

 1. Verkenning van de kenmerken van het stuwmeer
  Hoeveel master-psychologen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers zijn geïnteresseerd in de opleiding tot GZ-psycholoog? Wat is de omvang en samenstelling van het ‘stuwmeer’? Hoe kunnen we meer rendement halen uit de opleiding?
 2. Visie op zorgvraagonwikkeling en gevolgen voor de opleiding
  Welke zorgvraagontwikkelingen zijn relevant voor de vraag naar GZ-psychologen en daarmee voor de (toekomstige) infrastructuur van de opleiding? Welke invloed hebben onder meer sociaal-demografische ontwikkelingen daarop?
 3. Overzicht van Kwaliteit en infrastructuur
  Welke eisen worden – nu en in de toekomst – gesteld aan de infrastructuur van GZ-psychologie-opleiding en haar specialismen? Wat betekent dit voor de kwaliteit, de ‘schaal’ en context van de opleiding? Welke knelpunten worden gevonden?
 4. Inzicht in psychologische vervolgopleidingen vergeleken met andere opleidingen
  Kunnen we leren van de vormgeving en infrastructuur bij andere opleidingen die verwant zijn aan de psychologische vervolgopleidingen of andere zorgopleidingen?

Publicaties

De volgende factsheets en rapporten zijn tot nu toe gepubliceerd:

Factsheet: Het ‘stuwmeer’ voor de GZ opleiding
Factsheet: Opleidingsplaatsen voor GZ psychologen
Deelrapport 1: Het ‘stuwmeer’ of ‘reservoir’ van belangstellenden voor de opleiding tot GZ-psycholoog
Deelrapport 2: De opleiding tot GZ-psycholoog vanuit verschillende perspectieven
Deelrapport 3: Vraagtrends, sectorale ontwikkelingen en de aansluiting tussen beroep en opleiding van de GZ-psycholoog

Verder lezen

Wil je meer weten over het onderzoeksdossier Opleiding tot GZ psycholoog voor Programma APV? Lees verder op de website van Nivel.

Dossier Opleiding tot GZ psycholoog

Meer
Artikelen