Op weg naar inzichten voor een leven lang bekwaam

Datum

Onder de titel “Met het oog op de toekomst: inzichten voor versterking van de opleiding tot GZ-psycholoog” doet Nivel in opdracht van Programma APV onderzoek naar het werkgebied en de omgeving van de psychologische vervolgopleidingen. De resultaten moeten meer inzicht geven in vier grote thema’s. 

Vier onderzoeksthema’s

 1. Verkenning van de kenmerken van het stuwmeer 
  Hoeveel master-psychologen, orthopedagogen en gezondheidswetenschappers zijn geïnteresseerd in de opleiding tot GZ-psycholoog? Wat is de omvang en samenstelling van het ‘stuwmeer’? Hoe kunnen we meer rendement halen uit de opleiding?  
 2. Visie op zorgvraagonwikkeling en gevolgen voor de opleiding 
  Welke zorgvraagontwikkelingen zijn relevant voor de vraag naar GZ-psychologen en daarmee voor de (toekomstige) infrastructuur van de opleiding? Welke invloed hebben onder meer sociaal-demografische ontwikkelingen daarop? 
 3. Overzicht van Kwaliteit en infrastructuur  
  Welke eisen worden – nu en in de toekomst – gesteld aan de infrastructuur van GZ-psychologie-opleiding en haar specialismen? Wat betekent dit voor de kwaliteit, de ‘schaal’ en context van de opleiding? Welke knelpunten worden gevonden? 
 4. Inzicht in psychologische vervolgopleidingen vergeleken met andere opleidingen 
  Kunnen we leren van de vormgeving en infrastructuur bij andere opleidingen die verwant zijn aan de psychologische vervolgopleidingen of andere zorgopleidingen?   

Onderzoeksmethoden

Nivel ontwerpt een passend onderzoek per thema, met bijvoorbeeld enquêtes, bureau- en literatuurstudies en focusgroepen. Daarbij houdt Nivel rekening met de verschillende sectoren en richt het zich per onderwerp op de groepen die er veel mee te maken hebben, zoals alumni, opleidelingen en opleidingsinstituten.  

Periode

Het onderzoek is gestart. De eindresultaten verwachten we tegen of in de zomer van 2021, maar gaandeweg worden waar mogelijk tussenresultaten opgeleverd. Nivel heeft het ‘stuwmeer’ in kaart gebracht en de resultaten gepubliceerd in een factsheet.

Lees het Factsheet stuwmeer voor de GZ opleiding

Basis om op te bouwen

Bij het ontwikkelen van de adviezen in het programma APV is kwaliteit van de opleidingen in de brede zin van het woord leidend. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en visies die het programma uitgebreid verkent om uiteindelijk tot gedegen adviezen te komen. Dit grote onderzoek draagt bij aan het in beeld brengen van de wegen, paden en hindernissen, wat de taskforce en projectgroepen helpt koers te bepalen. 

Meer
Artikelen