Themabijeenkomst Stages: wat is de stage nu en waar willen we naartoe?

Datum

Stage is een onderdeel van de opleiding waarin een student of PIOG de Gz-praktijk leert kennen en beroepscompetenties ontwikkelt. Op basis van deze definitie spraken APV-programmaleden en andere deskundigen uit het veld elkaar bij de themabijeenkomst Stages op 19 mei jl.

Themabijeenkomsten als deze zijn een van de manieren om afstemming op overlappende onderwerpen tussen de programmagroepen te borgen. De bijeenkomst over stages moet bijdragen een eenduidige beeldvorming over dit begrip en het doel ervan, zodat de discussies bij de programma- en werkgroepen hetzelfde startpunt kennen.

Stages in leerlijn Gz-psycholoog

Tijdens de leerlijn tot Gz-psycholoog zijn er drie stages:

  • Stage tijdens de bachelorfase: maatschappelijke of werkveldoriëntatie (soms ook wel ‘snuffelstage’ genoemd)
  • Stages eerste jaar master
  • Stages tijdens tweede/derde jaar c.q. Gz-opleiding


Het is bedoeld om als student of opleideling werkervaring op te doen met een breed scala van problemen, zo mogelijk zowel in een klinische als in een ambulante setting; zodat aan de eisen van het individuele opleidingsplan kan worden voldaan. Het precieze doel verschilt in de verschillende fases van de studie. Zo gaat het bij de stage tijdens de bachelorfase vooral om een eerste kennismaking met het veld en ontdekken of het iets voor je is. Tijdens de master gaat het erom te leren wat de generieke competenties zijn en deze zo te beheersen dat je ze in verschillende situaties kunt gebruiken. En tenslotte moeten volgende stages bijdragen aan diagnostiek leren en behandelen en de persoonlijke ontwikkeling van de opleideling: welke rol past bij je, eindverantwoordelijkheid leren dragen en je rol nemen in de organisatie van zorg.

Inbreng uit subgroepen

In subgroepen verkenden de deelnemers de doelen, vormen en kaders van deze drie stagemomenten. Hoe ziet het er nu uit en wat is gewenst? Zij stelden zichzelf onder meer deze vragen:

  • Welk doel(-en) dient de stage in deze verschillende fasen van de studie?
  • Hoe komen de leerlijnen hierin terug?
  • Hoe kan de stage het best worden vormgegeven (duur, begeleiding, handelingen, sector)?
  • Wat kunnen we wel/niet leren van vergelijkbare opleidingen?
  • Welke mogelijkheden bieden stages voor selectie?


Alle deelnemers vinden het belangrijk om studenten en opleidelingen kennis te laten maken met het werk en de cliënten in de praktijk. Ook is het goed om dat in verschillende werkvelden te kunnen doen. Langere stages kunnen bijdragen aan het behalen van de leerdoelen: dan is er tijd om een organisatie te leren kennen en cliënten een heel behandeltraject te volgen. Over de duur van en hoeveelheid stages is veel discussie. Het dilemma is steeds de focus op bestendigen: opbouw van kennis en ervaring in bepaalde context of juist focus op variatie: leren dat er verschillende doelgroepen en organisaties zijn en de competenties ontwikkelen om daarmee om te kunnen gaan

Leren door Doen

Leren door Doen is in ieder geval belangrijk. En het is essentieel dat begeleiding afgestemd wordt op de fase van de opleiding en mate van zelfstandigheid die daarbij hoort.

Met de resultaten uit de discussies kunnen de projectgroepen verder met de adviesontwikkeling waar deze stages raakt.

>> Bekijk de presentatie

Andere Themabijeenkomsten

>> Lees meer over de Themabijeenkomst Infrastructuur
>> Lees meer over de Themabijeenkomst Breed opleiden

Meer
Artikelen