Klankbordbijeenkomst DO&I – voor opleidelingen, docenten en cliënten

Datum

Op 1 juni was de klankbordbijeenkomst voor projectgroep Didactische Ontwikkeling en Instrumenten (DO&I) van Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Voor deze bijeenkomst waren docenten, opleidelingen en Mind, cliënten- en naastenvertegenwoordigers uitgenodigd om feedback te geven op de denkrichtingen die binnen deze projectgroep zijn uitgedacht.

Beatrijs de Leede, projectleider van projectgroep DO&I begon met een korte inleiding over de voortgang van de projectgroep voordat de groep uiteenging in parallelsessies. Beatrijs: “Onze opdracht is om een toekomstbestendig opleidingsplan te maken met didactische en onderwijskundige onderbouwing. We werken aan hoe de opleiding eruit gaat zien, hoe we kunnen zorgen dat er beter opgeleid wordt, passend bij deze tijd, en dat we docenten en praktijkopleiders goed equiperen. Hiervoor hebben we didactische competentieprofielen uitgewerkt en een inhoudsopzet van de docentengids. Aan jullie nu de vraag om kritisch te kijken naar onze concepten en of we essentiële punten zijn vergeten, zodat we dat nog kunnen bijstellen.”

>> Bekijk de presentatie

Vervolgens ging de groep uiteen in drie groepen:

  • De cliënten/naasten vertegenwoordigers kregen de vraag om het competentieprofiel GZ-opleiding te beoordelen en het basis competentieprofiel en alle rollen binnen de praktijkopleiding. Daarbij was de specifieke vraag of het patiëntperspectief voldoende naar voren komt.
  • De opleidelingen hebben het competentieprofiel en alle rollen binnen de praktijkopleiding en het competentieprofiel docent met indicatoren besproken. Zijn deze vanuit het perspectief van de opleideling goed opgesteld of ontbreken er punten?
  • De docenten hebben gekeken naar het competentieprofiel docent en naar de inhoud van de docentengids. Wanneer is de docentengids aantrekkelijk om te gebruiken, waar moet de gids aan voldoen?

Tijdens deze sessies is heel veel informatie uitgewisseld tussen de aanwezigen. Beatrijs kijkt terug op mooie resultaten. Beatrijs: “Het is buitengewoon nuttig om al deze reacties en informatie te krijgen vanuit deze verschillende perspectieven. Dit geeft de werkgroepen heel veel input, waar we dankbaar gebruik van maken in de verdere ontwikkeling van de conceptadviezen.”

Lees ook

Presentatie stand van zaken Projectgroep DO&I

Meer
Artikelen