Tweede Adviesraad: Programma APV volop in beweging en betrokkenheid is groot

Datum

Maandagavond 7 juni jl. was de tweede Adviesraad voor het programma APV. Bij deze bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van belanghebbende partijen en een aantal project- en werkgroepleden van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, kortweg APV, elkaar over de eerste denkrichtingen. Door een technisch probleem en de grote belangstelling kon niet iedereen inloggen. Deze mensen ontvingen na de adviesraad een uitnodiging voor een nieuwe sessie van het thema dat ze hadden gekozen, zodat zij alsnog hun visie kunnen delen.

Tip! Je hoeft niet op een bijeenkomst te wachten. Als je vragen hebt over het programma, kun je terecht bij de contactpersoon voor jouw organisatie (pdf). Hij of zij vertegenwoordigt de organisatie binnen het programma APV en kan jouw boodschap meenemen. Ook verschijnt een overzicht met vragen en antwoorden binnenkort op deze website.

Maartje Schoorl, voorzitter van de Landelijke Opleidingsraad van de FGzPt, opende de bijeenkomst: “De betrokkenheid is groot en dat is terecht. Wij zetten ons voor de opleiding in met steun van VWS en de inzet van velen uit het veld. Ongeveer 30 organisaties doen mee met meer dan 90 afgevaardigden in de programmagroepen. Zij buigen zich over oplossingen zodat opleidingen snel kunnen schakelen als de zorgvraag verandert of als maatschappelijke ontwikkelingen dat vragen. De zorgvraag groeit al jaren, maar ook de complexiteit neemt toe.. We zoeken met al die vertegenwoordigers van ons veld naar oplossingen die zo goed mogelijk die vraagkant en aanbiedingskant vanuit opleidingen kunnen faciliteren. Opleiden doe je immers voor het land, voor de samenleving. Het gaat om ‘levenslang leren’; een doorlopende leerlijn van bachelor tot pensioen. Het programma APV wil dit alles in de steigers zetten, zodat die doelen duurzaam ingevuld kunnen worden.”

De voorzitters van de projectgroepen en projectgroepleden Aansluiting Master-Gz, Didactische ontwikkeling & Instrumenten en Visie & Infrastructuur presenteerden de verschillende denkrichtingen in parallelsessies, waarin deelnemers hun vragen konden stellen en hun visie konden geven.

Aansluiting Master-Gz

Bekijk de denkrichtingen in de presentatie

Na afloop van de parallelsessies concludeert Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Aansluiting Master-Gz: “Mijn indruk is dat heel veel organisaties en hun achterbannen nauw en kritisch volgen waar we mee bezig zijn en het belang scherp voor ogen hebben. Ik kan alleen maar toejuichen dat ze meeleven en meedenken met de afwegingen die we maken. Er is hier en daar meer behoefte aan detaillering dan wij op dit moment kunnen bieden. We gaan verder om deze antwoorden te kunnen geven.”

Visie & Infrastructuur

Bekijk de denkrichtingen in de presentatie

Hanna Swaab, voorzitter Visie & Infrastructuur, sluit zich hierbij aan: “We hebben een heel prettig gesprek gevoerd met veel waardering voor de herevaluatie van de opleidingen. Men waardeert dat we kijken hoe we de trajecten van opleidelingen kunnen verrijken, dat ‘een leven lang leren’, een brede basis en flexibiliteit centraal staan. En we hebben aandachtspunten opgehaald die we binnen de projectgroep verder zullen bespreken. Het is heel positief dat we op deze manier waardevolle aanvullingen hebben gekregen.”

Didactische Ontwikkeling & Instrumenten

Bekijk de denkrichtingen in de presentatie

Valerie Hoogendoorn, voorzitter Didactische Ontwikkelingen & Instrumenten vat de sessie als volgt samen: “We hebben de luxe dat we een volgende mooie stap gaan zetten om beter te kijken welke onderwijskundige en didactische inzichten we kunnen toepassen, welke didactische competenties voor de opleidingen nodig zijn en hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Al met al zijn we op de goede weg. Alle praktische adviezen en goede vragen zijn heel waardevol. Een aantal punten waren nog onvoldoende belicht, zoals de profielen voor de verschillende opleidingsrollen. Die gaan we meenemen.”

Alle vragen en opmerkingen die tijdens de sessies zijn gedeeld, worden besproken in de relevante werkgroepen en meegenomen in de overwegingen. Dit betekent niet dat ze altijd worden overgenomen in de adviezen.

Presentaties

Lees Tweede Adviesraad: Vraag en antwoord
Presentatie Aansluiting Master-Gz
Presentatie Visie & Infrastructuur
Presentatie Didactische Ontwikkeling & Instrumenten

Heb je naar aanleiding van de presentaties vragen of opmerkingen? Je kunt altijd terecht bij de contactpersoon (pdf) en input geven.

Lees ook over de eerste adviesraad op 10 februari 2021

Meer
Artikelen