Waar denk jij aan bij breed opleiden?

Datum

Een van de doelen van het programma APV is het onderzoeken van oplossingen die breed opleiden ondersteunen. Goed om elkaar daarover te spreken, want wat verstaan we binnen het programma eigenlijk onder ‘breed opleiden’, werken we vanuit hetzelfde begrip? En wanneer ben je breed opgeleid, over hoeveel sectoren hebben we het dan?

Over dit onderwerp namen hoofdopleiders en p-opleiders op 21 januari jl. deel aan de eerste online themabijeenkomst. Aan de hand van vragen discussieerden zij met elkaar. Zij gaven aan het zinvol te vinden om vanuit verschillende perspectieven over een onderwerp in gesprek te gaan. En dat ze het prettig vonden dat de ideeën behoorlijk in dezelfde richting gaan. Zo werd ‘breed’ door deze groep gedefinieerd als ‘je hebt kennis genomen van ongeveer vijf sectoren en bent in meerdere sectoren inzetbaar’. Aandacht was er ook voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op gebied van aanpassingsvermogen en (zelf)reflectie. Dit loopt nu door de verschillende leerlijnen heen. Tijdens de themabijeenkomst spraken deelnemers de wens uit om hier gerichter en toetsbaar aandacht aan te gaan besteden.

Uitkomsten delen

Een themabijeenkomst levert een belangrijke bijdrage aan het verkennen van de betekenis van een onderwerp binnen het geheel van APV. De inbreng uit de themabijeenkomst nemen de werkgroepen mee bij hun werk om richting te bepalen en advies te formuleren voor de toekomstige psychologische vervolgopleidingen. 

APV Themabijeenkomsten

De project- en werkgroepen in het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) verkennen het terrein van de opdracht en mogelijke oplossingen. Goede afstemming tussen de project- en werkgroepen is daarvoor essentieel. De onderwerpen raken elkaar op verschillende momenten. Bijvoorbeeld bij de inhoud en vormgeving van de Gz-opleiding, wat op verschillende manieren onderwerp van gesprek is voor de taskforce Aansluiting Master-Gz en de projectgroep Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I). Of bij de meetbaarheid van opleidingskwaliteit, voor het project Visie & Infrastructuur en de projectgroep DO&I. En als het gaat over de breedheid van de opleiding, zoals eerder beschreven. Themabijeenkomsten faciliteren de programmaleden om elkaar ook over de grenzen van de eigen groepen heen te spreken.

Andere Themabijeenkomsten

>> Lees meer over de Themabijeenkomst Infrastructuur
>> Lees meer over de Themabijeenkomst Stages

Meer
Artikelen