“Meer duidelijkheid over kansen BIG-registratie door programma APV”

Datum

“We vinden het logisch dat alle cliënten in onze regio de beste kwaliteit van zorg krijgen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we beschikking hebben over goed opgeleide professionals.” Elsbeth de Ruijter is sinds januari 2020 lid van de Raad van Bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord. Ze heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies in de Geestelijke Gezondheidszorg en praktijkervaring als psychiater. Hoe kijkt zij aan tegen het Programma APV?

Programma APV

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) neemt het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen tijdens de hele loopbaan onder de loep met experts uit het veld. Toekomstige psychologische vervolgopleidingen moeten kunnen inspelen op veranderingen en innovaties in de zorg, technologie en maatschappij. Zo kunnen psychologen voldoen aan de zorgvraag vanuit het adagium ‘een leven lang bekwaam’.

Elsbeth kwam in aanraking met programma APV via de P-opleiders van GGZ Noord-Holland-Noord en door structurele updates in de bestuursvergaderingen van de RINO Amsterdam. “Bekwame professionals die hoge kwaliteit van zorg bieden in een innovatieve organisatie is waar wij voor staan”. Daarom spreekt het programma APV haar ook zo aan. “De maatschappij en de vragen van onze cliënten ontwikkelen zich heel snel. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, moeten behandelaren zich kunnen aanpassen. Opleiding legt hiervoor de basis. Maar ook daarna is het belangrijk dat psychologen zich blijven ontwikkelen en hun kennis blijven bijhouden.” legt Elsbeth uit.

Aansluiting Master-Gz

Elsbeth: “Ik zie dat masterpsychologen heel lang op zoek zijn naar een Gz-opleidingsplaats. Soms hebben ze al jaren werkervaring en diverse cursussen gevolgd. Ze zijn bekwaam, maar nog niet bevoegd. Dat zoeken en wachten is niet goed voor hen, maar ook niet voor het veld. Masterpsychologen voeren nu werkzaamheden uit die je uit kwaliteitsoogpunt liever door BIG-geregistreerde professionals zou willen laten uitvoeren. Financieel is het ook niet aantrekkelijk, omdat masterpsychologen altijd onder supervisie moeten werken.”

Elsbeth noemt ook het belang van een duidelijk perspectief voor masterpsychologen: “Door de aansluiting Master-Gz krijgen ze eerder meer duidelijkheid over hun kansen op een BIG-registratie. Ze hoeven dan niet eerst ruime werkervaring op te doen.” Daarnaast ziet Elsbeth kansen voor de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. “Er worden nu vaak masterpsychologen ingezet onder intensieve supervisie omdat ze formeel onbevoegd zijn. Er is een tekort aan BIG-geregistreerde psychologen. Wanneer er meer psychologen aan het werk zijn die bevoegd en bekwaam zijn, verlicht je de werkdruk”.

Verjongen

De leeftijd van de masterpsycholoog zal bij de directe aansluiting master Gz verjongen. “Geen probleem,” vindt Elsbeth: “De GZ-opleiding is geen eindpunt. Je bent op je 25e niet uitgeleerd. Ik geloof in een leven lang leren.” Uiteraard gaat zij ervan uit dat de kwaliteit van de Gz-opleiding hetzelfde blijft als hij nu is. De Gz-psycholoog heeft inmiddels namelijk een heldere en stevige positie in het veld. Elsbeth: “En met een gemiddelde leeftijd van het personeel binnen GGZ- Noord-Holland-Noord van nu bijna 50 jaar, kan verjonging geen kwaad. Bijkomend voordeel is dat dat aantrekkelijker is voor jonge mensen die we bij Noord-Holland-Noord interesseren voor het vak.”

Tekort in psychiatrische zorg

Als het over de kwaliteit van de zorg gaat, wijst Elsbeth op de personeelstekorten in de psychiatrische zorg. “De posities voor psychologen in de specialistische GGZ, bijv. in de FACT teams – wijkgerichte ambulante teams van hulpverleners – zijn heel moeilijk op te vullen. Slechts een klein deel van de psychologen kiest voor het werken met cliënten met ernstig psychiatrische aandoeningen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van deze zorg en daar maak ik me wel zorgen over.” Naast het opleiden van meer bevoegde psychologen ligt de oplossing volgens Elsbeth hiervoor ook in het curriculum van de BIG-opleidingen. “‘Onbekend maakt onbemind’. Als psychologen veel eerder interesse krijgen voor de uitdaging van complexe problematiek en leren dat ze dit ook heel goed kunnen behandelen, wordt de keuze voor de ernstige problematiek makkelijker.”

Voorlopen op de toekomst

“Het mooist is het natuurlijk als minder mensen ernstige of psychiatrische aandoeningen ontwikkelen, omdat we het aan de voorkant goed doen. Verder zie ik graag flexibele psychologen en dat opleiding altijd voorloopt op de toekomst. Corona is een mooi voorbeeld dat drastische verandering mogelijk is. We zijn in hele korte tijd allemaal digitaal gaan werken. We kunnen ons ook aanpassen aan nieuwe behandelmethoden. Blijven leren is ontzettend belangrijk. Tijdens de hele carrière kunnen meebewegen met veranderingen in zorgvraag en behandelmethoden. Mooi dat het programma APV daaraan bijdraagt.”

Meer
Artikelen