Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen van start

Datum

Het ministerie van VWS heeft subsidie toegekend voor het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Doel is om de flexibiliteit van de psychologische vervolgopleidingen te vergroten en zo bij te dragen aan voldoende en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg

Het programma APV gaat aan de slag met voorstellen uit adviezen van de opleidingsraad en afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2018-2022 . De FGzPt zorgt voor de programmaorganisatie en benodigde faciliteiten. Het programma duurt in totaal drie tot vier jaar, waarbij eind 2021 wordt gekeken wat nodig is voor een succesvolle voortzetting. Dat is al snel, dus het programma moet voortvarend van start om uiterlijk oktober 2021 de eerste concrete resultaten op te kunnen leveren. 

Samen mogelijk maken

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de veranderende zorgvraag maken het noodzakelijk opleidelingen flexibel en breed op te leiden. Het programma APV werkt deze opdracht uit tot concrete voorstellen en adviezen. Om de plannen gedragen te kunnen ontwikkelen, staat intensieve samenwerking binnen en buiten het programma voorop. De opleiding vormt immers het fundament van de beroepsuitoefening en is voor veel partijen vanuit verschillende achtergronden relevant. Een taskforce en twee projectgroepen halen daarom actief inhoud, meningen en ervaringen op bij beleid en praktijk. Op onderdelen wordt samengewerkt met het College, om goede verhouding tot de regelgevingskaders te verzekeren. Verschillende adviesgroepen en toetsingen in het veld borgen de inbreng van expertise.

Aan de slag

Net als eerder met het bestuurlijk akkoord slaat een groot aantal partijen de handen ineen voor de geestelijke gezondheidszorg. Met dit programma ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten die beter passen bij huidige en toekomstige zorgvraag en -mogelijkheden. Dat is een prestatie van formaat die VWS ook erkent met de subsidieverlening. Zo creëren wij met elkaar voldoende capaciteit en kennis om echt stappen te gaan zetten. Op dit moment werken we aan de formatie van de taskforce en projectgroepen. Wanneer alle leden bekend zijn, vind je daar een overzicht van op de website. Ook publiceren we binnenkort de programmabeschrijving met onder meer de opbouw van het programma.

Heb je vragen?

Stuur dan een e-mail naar info@progapv.nl

Meer
Artikelen