Aftrap Programma APV: een leven lang bekwaam

Datum

Deze zomer is de Opleidingsraad gestart met het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). De programmaorganisatie is ingevuld en de projectgroepen organiseren het eerste overleg om kennis te maken en de acties voor de komende tijd te bepalen.

Projectgroepen

De groepen die in het programma APV aan de slag gaan zijn:

  • De taskforce Aansluiting Master en Gz (AMG) ontwikkelt een voorstel voor directe aansluiting tussen de universitaire vooropleidingen en de opleiding tot Gz-psycholoog
  • De projectgroep Didactische ontwikkelingen & Instrumenten (D&I) formuleert aanbevelingen om kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven leveren, in het kader van levenslang leren en continuïteit van leerwegen
  • De projectgroep Visie & Infrastructuur (V&I) buigt zich over de vraag: ‘Een leven lang leren’, van master tot pensioen, hoe borgen we de kwaliteit door een adequate infrastructuur? 

Voor de inhoudelijke inbreng richten de projectgroepen thematische werkgroepen in. 

Werkconferentie

Een werkconferentie voor genodigden geeft de aftrap voor het programma APV. Deze bijeenkomst voor programmateamleden, vertegenwoordigers van direct bij het programma betrokken organisaties en experts vindt plaats op 2 oktober. 

In verband met de coronamaatregelen is het aantal aanwezigen beperkt. Van deze werkconferentie komen een verslag en video’s op de website. 

Centrale vraag tijdens de werkconferentie: hoe zorgen we ervoor dat de psychologische vervolgopleidingen zo zijn ingericht dat de beroepsgroep voortdurend kan beantwoorden aan de veranderende zorgvraag?

Na een kort plenair deel ontmoeten de deelnemers elkaar in werkgroepen om deze vraag aan de hand van verschillende stellingen per thema in het programma te beantwoorden. De opbrengsten uit de werkconferentie gebruiken de APV-projectgroepen om met hun thema’s aan de slag te gaan.

Op de hoogte blijven

Stuur een mail naar programmasecretariaat@progapv.nl als u op de hoogte wilt blijven van nieuws over het programma APV. 

Direct meer lezen over:
Aansluiting Master en Gz-opleiding (AMG)
Visie & Infrastructuur (V&I)
Didactische ontwikkelingen & Instrumenten (DO&I) 

Meer
Artikelen