Visie & Infrastructuur (V&I)

‘Een leven lang leren’, van master tot pensioen, hoe faciliteren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat de opleidingen zich voortdurend kunnen aanpassen aan de zorgvraag en veranderende eisen vanuit de beroepsuitoefening? Welke toekomstbestendige opleidingsinfrastructuur is er nodig om kwaliteit en inhoud van de opleidingen voortdurend te laten aansluiten bij veranderende eisen? Dat zijn een paar kernvragen voor de projectgroep V&I.

Onderwerpen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de projectgroep Visie & Infrastructuur zijn drie werkgroepen aan het werk.

Kwaliteit & Infrastructuur (K&I)

Meetbaarheid

Opleiding Jeugd- en andere sectoren (OJ&S)

Resultaat

De projectgroep gaat onder meer verkennen hoe een effectieve en efficiënte infrastructuur kan bijdragen aan optimale kwaliteit en flexibele inzet van opgeleiden, hoe je de kwaliteit van opleidingen zichtbaar kunt maken en hoe je breed kunt opleiden met zo nodig behoud van sectorverschillen, zoals in de jeugdzorg. Daarbij is aandacht voor de toekomstige zorgvraag en didactische ontwikkelingen, de verschillende sectoren en doelgroepen waar Gz-psychologen in en voor werken en de koppeling tussen theorie en praktijk.


De projectgroep verwoordt een visie en voorstellen voor een adequate opleidingsinfrastructuur die de kwaliteit van toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen borgt. In de visie en voorstellen is expliciete aandacht voor de opleiding van psychologen die in de jeugdzorg gaan werken of werkzaam zijn.

Samenstelling

prof.dr. J.T. (Hanna) Swaab

Voorzitter namens de Opleidingsraad

drs. S. (Sanne) Kriens

Namens LPO

K. (Kees) Spitters

Namens de branche-organisaties

prof.dr. J.I.M. (Jos) Egger

Namens de hoofdopleiders

drs. G.J. (Gert-Jan) Lind

Namens de beroeps-verenigingen

M. (Marrik) van Rozendaal MPM

Namens de opleidings-rechtspersonen

prof.dr. S.P.J. (Bas) van Alphen

Namens DSW

mr.drs. R.W. (Rob) Verrips

Projectleider V&I

Contact

Heb je vragen over het programma? Download onderstaand overzicht om te zien wie voor je organisatie of groep de contactpersoon binnen het programma is.

APV Contactpersonen voor belanghebbende partijen en organisaties (pdf)

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar een van de programmateamleden!

Rob Verrips

Programmamanager en projectleider Visie & Infrastructuur

Corry den Rooijen

Projectleider Aansluiten Master-Gz

Beatrijs de Leede

Projectleider Didactische ontwikkelingen & Instrumenten

Andere thema's

Aansluiting Master-Gz (AMG)

Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I)