Update OJenS – mei 2021

De werkgroep OJ&S werkt aan twee opdrachten:

Opdracht 1: voorstel subsidieregeling opleidingsplaatsen Jeugd

De opdracht was om een oplossing te zoeken binnen de huidige wet- en regelgeving en dan blijken er twee opties te zijn:

  1. Centraal werkgeverschap
  2. Samenwerken met een instelling die wél in aanmerking komt voor subsidie

Gezien de opdracht en vanuit praktische overwegingen kiest de werkgroep voor de tweede oplossing. De knelpunten die hierbij naar voren komen worden binnenkort besproken.

Opdracht 2: binnen het Jeugd-domein zorgen voor breed opleiden

In de vorige vergadering heeft de werkgroep de uitgangspunten bediscussieerd, binnenkort komen de knelpunten aan bod.