Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I)

Didactische ontwikkeling & instrumenten (DO&I)

Deze projectgroep gaat, steeds in afstemming met de andere projectgroepen van het programma APV, randvoorwaarden formuleren om didactisch uitstekende opleidingen te kunnen blijven bieden. Denk aan het faciliteren van kennisdeling, het structureel toepassen van vernieuwing in het onderwijs, het borgen van diversiteit en inclusiviteit en het vaststellen van eisen die aan opleidingen en aan docenten, (P-)opleiders en supervisoren mogen worden gesteld. Daarnaast richt deze projectgroep zich op het positioneren en promoten van opleiden als professie.

Onderwerpen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de projectgroep Visie & Infrastructuur zijn drie werkgroepen aan het werk.

Didactische Methoden

Toekomstbestendig opleiden en toetsen

Competentie-ontwikkeling opleiders

Kennisinfrastructuur

Resultaat

De projectgroep DO&I gaat onder meer verkennen hoe een effectieve en efficiënte infrastructuur kan bijdragen aan optimale kwaliteit en flexibele inzet van opgeleiden, hoe je de kwaliteit van opleidingen zichtbaar kunt maken en hoe je breed kunt opleiden met zo nodig behoud van sectorverschillen, zoals in de jeugdzorg. Daarbij is aandacht voor de toekomstige zorgvraag en didactische ontwikkelingen, de verschillende sectoren en doelgroepen waar Gz-psychologen in en voor werken en de koppeling tussen theorie en praktijk.

De projectgroep zorgt voor een inventarisatie van best practices op didactisch gebied waarmee de opleiders hun voordeel kunnen doen. Daarnaast werkt DO&I aan concrete handvatten voor de versterking tussen wetenschap en praktijk. De projectgroep richt een structuur in voor jaarlijkse vaststelling van toetsboeken en opleidingsplannen en voor het actueel houden van de opleidingen. Tenslotte is het ontwikkelen van competentieprofielen en het blijvend professionaliseren van alle betrokkenen een belangrijk streven.

Samenstelling

drs. V.A. (Valerie) Hoogendoorn

Voorzitter namens de opleidings-rechtspersonen

drs. R. (Ruthie) Werner

Namens de beroeps-verenigingen

prof.dr. T.K. (Theo) Bouman

Namens de Opleidingsraad

dr. Y.A.J. (Yvonne) Stikkelbroek

Namens de p-opleiders

prof.dr. A. (Jos) de Keijser

Namens de hoofdopleiders KP en PT

dr. M.J.E. (Martine) van Zandvoort

Namens de hoofdopleiders Gz

prof.dr. H.A. (Agnes) Scholing

Namens de hoofdopleiders Pt

D. (Dwayne) Meijnckens, Msc.

Namens Mind

prof.dr. M.A.G. (Marcel) van Aken

Namens DSW

S.K. (Sanne) van den Bos MSc

Namens de Kamer Opleidelingen

drs. B.J.A. (Beatrijs) de Leede

Projectleider Didactische ontwikkeling & instrumenten

Contact

Heb je vragen over het programma? Download onderstaand overzicht om te zien wie voor je organisatie of groep de contactpersoon binnen het programma is.

APV Contactpersonen voor belanghebbende partijen en organisaties (pdf)

Andere vragen? Stuur dan een e-mail naar een van de programmateamleden!

Rob Verrips

Programmamanager en projectleider Visie & Infrastructuur

Corry den Rooijen

Projectleider Aansluiten Master-Gz

Beatrijs de Leede

Projectleider Didactische ontwikkelingen & Instrumenten

Andere thema's

Aansluiting Master-Gz (AMG)

Visie & Infrastrucuur (V&I)