Didactische methoden

De werkgroep Didactische Methoden buigt zich over effectieve didactische methoden waarmee opleiders en docenten concrete handvatten krijgen. Als resultaat levert de werkgroep een visie op onderwijsmethoden, waarbij state-of-the-art methoden en best practices de uitgangspunten zijn. Binnen deze visie is aandacht voor zowel cursorisch als praktijkonderwijs.

Samenstelling

prof.dr. H.A. (Agnes) Scholing

Voorzitter, projectgroep DO&I

drs. R. (Ruthie) Werner

Beroeps-verenigingen, projectgroep DO&I

drs. M.J. (Mirjam) Niemans

Opleidingsrecht-personen

prof.dr. M.H. (Maaike) Nauta

Hoofdopleider Gz

prof.dr. M.M. (Marleen) Rijkeboer

Hoofdopleider KP

prof.dr. A. (Jos) de Keijser

Leertherapie

drs. S.W. (Saskia) van den Berg

Onderwijs-kundige

drs. B.J.A. (Beatrijs) de Leede

Projectleider Didactische ontwikkeling & instrumenten

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor het thema Visie & Infrastructuur zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Toekomstbestendig opleiden en toetsen

Competentie-ontwikkeling opleiders

Kennisinfrastructuur