Update DM – april 2021

Werkgroep Didactische Methoden

Op basis van literatuuronderzoek heeft de werkgroep de elementen van goed onderwijs in kaart gebracht. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat in de praktijk goed werkt is informatie verzameld via interviews met opleidingsinstellingen. Daarnaast is een enquête uitgezet onder Gz-opleidelingen en -alumni, waarvan de resultaten eind mei worden verwacht. De komende tijd gaat de werkgroep aan de slag met supervisie.