Update TO&T – april 2021

Werkgroep Toekomstbestendig opleiden en toetsen

In overleg met andere groepen binnen het APV-programma stemt de werkgroep de leerlijnen en competentieprofielen goed op elkaar af. Het competentieprofiel van de gz-psycholoog is waar nodig geüpdatet: de tekst is duidelijker en genderneutraal geformuleerd, en onderwerpen als preventie en de samenwerking met de cliënt en diens omgeving zijn er nadrukkelijker in verwerkt. De bestaande zeven competentiegebieden zijn behouden.