“Mijn hoop is dat we de Wild West-situatie kunnen doorbreken”

Datum

Caspar van Eijk, Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, is sinds eind vorig jaar lid van de werkgroep Korte Termijn Aanpak (KTA). 

Wat hoop je dat APV gaat opleveren? 

“Mijn hoop is dat we de Wild West-situatie waarin je nu na je studie terechtkomt kunnen doorbreken. Iedereen jaagt op een schaarse opleidingsplaats en de willekeur is niet te begrijpen: de ene student vindt na een jaar al een opleidingsplaats, de ander pas na acht jaar wachten. De ene opleideling heeft al bakkenvol werkervaring, de ander gaat er vrij blanco in. Het zou goed zijn als je tijdens de studie je pad naar de toekomst wat gedegener kunt uitstippelen. Dat je weet: als ik die en die stappen zet, dan kom ik daar. Kortom: het zou goed zijn als alle fasen van de opleiding tot Gz-psycholoog inzichtelijk zijn en dat je weet wat je moet kennen en kunnen om in aanmerking te komen voor de vervolgstap. En dat de verschillende fasen beter op elkaar aansluiten, zodat het niet zo lang duurt om te worden wat je graag wilt.” 

Waar richt jullie werkgroep zich op?

“De opdracht van onze werkgroep is om te onderzoeken hoe een directe aansluiting tussen de universitaire masteropleiding en de Gz-opleiding gestalte kan krijgen. In onze werkgroep komen veel vraagstukken in een hogedrukketel samen: hoeveel mensen moeten er worden opgeleid, wat is de vraag van de praktijkinstellingen, hoe ziet de Gz-opleiding er nu uit, hoe ziet de master er nu uit, waar zit ruimte voor verandering? Verder proberen we inzichtelijk te maken welke initiatieven regionaal al werden gedaan om de aansluiting tussen de opleidingen te verbeteren. Wat kunnen we daarvan meenemen en hoe kunnen we lessen leren uit deze regionale successen en mogelijk verbreden naar een landelijke aanpak? Uiteindelijk gaat dat leiden tot een advies van onze werkgroep over een directe aansluiting op korte termijn.”

Verloopt het proces voorspoedig?

“De wil om het huidige systeem aan te passen is er. Dat merk ik aan alles. Alle partijen die aan programma APV deelnemen hebben hetzelfde overkoepelende belang: de wenselijkheid om de Gz-opleiding weer de functie te geven waarvoor zij oorspronkelijk is ontworpen. Dat is een hele puzzel, maar ik denk dat we een eind op weg zijn om een antwoord te formuleren op de vraag wat er nodig is om van de Gz-opleiding opnieuw een beroepsopleiding te maken die zo direct mogelijk aansluit op de toeleidende universitaire masteropleidingen.”

Lees meer over de werkgroep Korte Termijn Aanpak
Naar Aansluiting Master-Gz
Meer over programma APV

Meer
Artikelen