“Als opleideling kan ik laten zien wat goed gaat en wat beter kan”

Datum

“Een gezamenlijke visie op opleiden voor de toekomst, daar wil ik over meedenken!”, zegt Mariska den Oudsten, Gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en het jongste lid van de Landelijke Opleidingsraad. “Als opleideling kan ik ervaringen meenemen uit de praktijk en laten zien wat goed gaat en wat we verder kunnen verbeteren”

“Opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en opleidelingen kunnen onderling sterk verschillen. Zo zie je dat de selectiecriteria voor de Gz-opleiding uiteenlopen en door opleidelingen niet transparant worden gevonden. Bij de ene praktijkinstelling word je geselecteerd op basis van anciënniteit, de andere praktijkinstelling vindt het belangrijker dat je je als persoon goed kunt presenteren. Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan de opleiding tot klinisch psycholoog: daarvoor is inmiddels landelijk een selectieprocedure ontwikkeld. Bovendien wordt daar de praktijkinstelling meer betrokken bij de selectieprocedure.

Een ander belangrijk aandachtspunt vind ik het te lage aantal GZ-psychologen dat op dit moment in bepaalde vakgebieden wordt opgeleid. Dat vraagt om landelijk beleid, zodat we in de nabije toekomst voldoende psychologen hebben die kwalitatief goede zorg kunnen leveren.

Verder bekijken we in de Opleidingsraad hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Uit de praktijk hoor ik terug dat onderwijsmodules niet altijd goed op elkaar aansluiten en dat sommige docenten gebruikmaken van materiaal van lang geleden. Ik wil dit soort geluiden laten horen, om te bezien hoe we dit in de Opleidingsraad kunnen meenemen in nieuw beleid.

Kamer Opleidelingen

Ik zit op voordracht van de Kamer Opleidelingen in de Opleidingsraad. Deze Kamer is, net als de Opleidingsraad, in het najaar van 2018 opgericht en bestaat uit opleidelingen die opkomen voor de belangen van hun achterban. Als opleideling worden we steeds meer meegenomen bij de ontwikkeling van beleid. Bijvoorbeeld door ons te betrekken bij evaluaties van onderwijsmodules en door ons een plek te geven in de Opleidingsraad. Toch merk ik dat beslissingen over beleid voor veel opleidelingen niet transparant zijn of dat zij de wegen niet kennen om feedback te geven. En soms hoor ik dat ze huiverig zijn om kritische geluiden te laten horen, omdat ze vrezen dat van invloed kan zijn op hun opleidingstraject.

In de Opleidingsraad zie ik kansen om meer aandacht te krijgen voor het perspectief van de opleidelingen. De andere leden van de Opleidingsraad hebben hun opleiding al een tijdje achter zich en staan erg open voor de ervaringen uit de praktijk die ik inbreng. Niet alleen mijn eigen ervaringen, maar ook die van andere opleidelingen. 

Toekomstbestendige opleidingen

Bovendien is het niet alleen nuttig, maar ook boeiend om in de Opleidingsraad te zitten. Het is interessant om te zien hoe de wereld van de psychologische opleidingen in elkaar zit. Dat is voor de meesten van ons een ver-van-mijn-bed-show. Ik zie de Opleidingsraad als één van de middelen om te komen tot kwalitatief goede, toekomstbestendige opleidingen met heldere instroomeisen voor het hele land.

Laat je horen!

Ben je opleideling en wil je graag aandacht voor een specifiek onderwerp in de Kamer Opleidelingen of de Opleidingsraad? Mail Mariska den Oudsten op m.denoudsten@ggzbreburg.n

Meer
Artikelen