Factsheet ‘stuwmeer’ voor de Gz-opleiding

Datum

Het aantal afgestudeerde master-psychologen, -orthopedagogen en – gezondheidswetenschappers met interesse in de tweejarige postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog) te volgen, is al jaren groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Dit wordt ook wel een ‘reservoir’ of ‘stuwmeer’ genoemd en heeft de aandacht van veel organisaties omdat er tekorten bestaan aan Gz-psychologen.

Dit stuwmeer staat ook op de agenda van het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Het doel van het programma APV is het ontwikkelen van gedragen aanbevelingen voor psychologische vervolgopleidingen.  

Factsheet

In opdracht van de Opleidingsraad van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voert het Nivel een aantal onderzoeken uit voor dit APV-programma. Nivel bracht het stuwmeer in kaart op basis van gegevens uit de vLOGO-registratie. 

Lees het factsheet

Meer
Artikelen