Samen navigeren naar Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen

In programma APV nemen we het traject van psychologie (-BIG-) opleidingen onder de loep met experts uit het veld. Dat is nodig om te kunnen inspelen op veranderingen en innovaties in de zorg, technologie en maatschappij, zodat psychologen kunnen voldoen aan de zorgvraag vanuit het adagium ‘een leven lang bekwaam’. 

Thema's

Aansluiting Master-Gz (AMG)

Visie & Infrastrucuur (V&I)

Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I)

Laatste nieuws

Visies uit het veld