Model Logistieke Aansluiting (MLA)

Kunnen we een directe aansluiting Master-Gz realiseren? En zo ja, hoe moet die aansluiting er dan uitzien? De werkgroep MLA werkt aan een advies om onder meer deze vragen te beantwoorden. Voor de zomer moet dit advies afgestemd zijn met betrokken partijen. Daarvoor zitten de opleidingsinstellingen, praktijkopleidingen, opleidingsinstituten, universiteiten en hoofdopleiders met elkaar aan tafel in deze werkgroep.

Samenstelling

drs. E.G. (Eddy) van Doorn

Voorzitter, lid Taskforce AMG

C. (Caspar) van Eijk MSc

Beroepsverenigingen

drs. E.M. (Elske) van den Berg

Brancheorganisaties

prof.dr. P.J. (Ger) Keijsers

Gezamelijke HCO's

prof.dr. A.R. (Arnoud) Arntz

Conventen

dr. H. van 't Land

Opleidingsrechts-personen

drs. M.W. (Maaike) Laurant

LPO

drs. C. (Corry) den Rooijen

Projectleider AMG

Andere werkgroepen

Inhoudelijke werkgroepen gaan aan de slag met onderwerpen uit het programma APV. Voor de aansluiting Master-Gz zijn er vier werkgroepen. Hieronder vind je links naar de werkgroepen voor een omschrijving en verslagen.

Eerder Verworven Competenties (EVC)

Selectie

Lange Termijn Aanpak (LTA)