Update AMG – juni 2021

Op maandag 7 juni 2021 was de tweede adviesraadvergadering van Programma APV. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties uit het brede veld van BIG-psychologen. Sinds de vorige adviesraad in januari zijn denkrichtingen verder uitgewerkt tot de eerste conceptadviezen. Tijdens de adviesraad is in parallelsessies input opgehaald op de opbrengsten tot nu toe van de Taskforce Aansluiting master-Gz opleiding, Projectgroep Visie & Infrastructuur en Projectgroep Didactische Ontwikkeling & Instrumenten.
Een verslag over de opbrengsten van de adviesraad volgt op deze website.

Download de presentaties: