Update EVC – februari 2021
De werkgroep EVC heeft in de laatste vergadering flinke stappen gezet en kan inmiddels beginnen met het verder in detail uitwerken van vijf opties die kunnen leiden tot een BIG-registratie voor de mensen die nu in het stuwmeer zitten. 

De vijf varianten die onder de loep genomen worden, zijn: 

  1. een volledige vrijstelling; 
  2. vrijstelling via de EVC-route; 
  3. een eenjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk; 
  4. vrijstelling half jaar cursorisch en half jaar praktijk; 
  5. vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen praktijk. 

De laatste twee varianten bestaan al.

In de uitwerking van de verschillende opties besteedt de werkgroep aandacht aan de voor- en nadelen ervan, waarbij mogelijke obstakels eveneens aan bod komen. Dit alles wordt getoetst aan de vigerende wet- en regelgeving. Uiteindelijk moet iedere variant een kwalitatief goede gz-psycholoog op kunnen leveren, die over dezelfde competenties beschikt als wanneer er een reguliere gz-opleiding gevolgd is.