Update Selectie – februari 2021

De werkgroep selectie werkt aan de notitie ‘Een aaneengesloten master-gz-opleiding: noodzaak tot een gefaseerde en getrapte selectieprocedure voor de deelnemers’. De opdracht van de werkgroep is een selectieprocedure te ontwikkelen voor de studenten die aan de opleidingsketen van de aangesloten master–gz-opleiding willen deelnemen en die dan vervolgens zouden kunnen doorstromen naar de specialistische opleidingen.

Het systeem van gefaseerde en getrapte selectie dat de werkgroep ontwikkelt, geeft bij ieder selectiemoment aan welk evidence based instrument hiervoor het meest geëigend is. De eindtermen van de gz-opleiding zijn een goed uitgangspunt voor het selectieproces en zijn geformuleerd in de zeven competentiegebieden: psychologisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. Deze competenties worden gedurende het proces vertaald naar het niveau dat verwacht mag worden van de kandidaten op het moment van selectie (voor/tijdens/na de master).

De volgende fase van de werkzaamheden is het fijnslijpen van de details, zodat de conceptnotitie in het voorjaar aan de taskforce kan worden aangeboden.