Update V&I – mei 2021

Projectgroep V&I

Op initiatief van branche-organisaties, beroepsverenigingen en LPO is er overleg geweest met het ministerie van VWS, TOP en het Capaciteitsorgaan. De partijen erkennen de knelpunten en praten hier binnenkort over verder.

Werkgroep K&I

Common Eye heeft de werkgroep bijgepraat over de proeftuinen van TOP.
Naar aanleiding hiervan is gesproken over mogelijke samenwerking tussen grote en kleine praktijkopleidingsinstellingen, bijvoorbeeld in consortia of binnen regio’s. Door samen te werken kun je opleidingen efficiënter organiseren. Bovendien biedt samenwerking de mogelijkheid om adaptief te zijn en breed op te leiden. Maar hoe moet zo’n samenwerkingsverband er dan uitzien? En hoe breed wil je precies kunnen opleiden? De werkgroep formuleert een duidelijke definitie van ‘breedheid’ en werkt knelpunten en oplossingsrichtingen concreter uit.

Werkgroep Meetbaarheid

De werkgroep Meetbaarheid wil een beperkt aantal meetinstrumenten ontwikkelen: voor opleidelingen, opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en de daarbij behorende administratieve organisatie. Een belangrijk aandachtspunt is het meetbaar maken van de ontwikkelingsbereidheid: in hoeverre kan men zich aanpassen aan veranderingen.
Daarnaast denkt de werkgroep na over criteria die zichtbaar maken hoe instellingen zich kwalitatief onderscheiden, en waarmee ze dus boven het erkenningsniveau uitstijgen.
De werkgroep stemt binnenkort met andere groepen binnen het APV-programma af in hoeverre de plannen op elkaar aansluiten.

Werkgroep OJ&S

De werkgroep OJ&S werkt aan twee opdrachten:

Opdracht 1: voorstel subsidieregeling opleidingsplaatsen Jeugd
De opdracht was om een oplossing te zoeken binnen de huidige wet- en regelgeving en dan blijken er twee opties te zijn:

  1. Centraal werkgeverschap
  2. Samenwerken met een instelling die wél in aanmerking komt voor subsidie
    Gezien de opdracht en vanuit praktische overwegingen kiest de werkgroep voor de tweede oplossing. De knelpunten die hierbij naar voren komen worden binnenkort besproken.

Opdracht 2: binnen het Jeugd-domein zorgen voor breed opleiden
In de vorige vergadering heeft de werkgroep de uitgangspunten bediscussieerd, binnenkort komen de knelpunten aan bod.

De werkgroepen ontwikkelen de komende maand conceptadviezen.