Update DO&I – november 2020

De projectgroep heeft de eerste kennismaking gehad. Er zijn vier werkgroepen:

1. Werkgroep Toekomstbestendig opleiden en toetsen.

Deze werkgroep gaat aan de slag met de vraag: hoe zorgen we ervoor dat opleidingen (en de toetsing in de opleidingen) actueel zijn en aansluiten bij de praktijk waartoe opgeleid wordt (inhoud) en dat relevante ontwikkelingen onderdeel worden van de curricula (proces)? Zij ontwikkelen ook een een advies voor EPA’s en de toepasbaarheid daarvan in de psychologische vervolgopleidingen.

2. Werkgroep Competentieontwikkeling van opleiders

Deze werkgroep heeft als voornaamste doel tot een advies te komen voor actuele competentieprofielen voor docenten, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren. 

3. Werkgroep Didactische methoden

De werkgroep inventariseert en biedt overzicht in bestaande en te ontwikkelen effectieve didactische methoden om docenten en opleiders hiervoor concrete handvatten te geven. 

4. Werkgroep Kennisinfrastructuur

Deze werkgroep formuleert een advies voor de opzet van een kennisuitwisselingsinfrastructuur, inclusief een voorstel voor een structuur voor de borging van de uitkomsten van DO&I (in overleg met het project V&I). En het formuleren van een (advies voor een) visie op leven lang leren (in afstemming met het project V&I).